News

& Events

Lithuania – 23 May 2024

Apr 20, 2024

Gerbiamas dalyvi, dar kartą dėkojame, kad gegužės 23 d. dalyvavote Europos Komisijos mokymuose “WeBuySocialEU” apie socialiai atsakingus viešuosius pirkimus Lietuvos suinteresuotosioms šalims.

Toliau rasite pristatymus ir tą dieną naudotą medžiagą. Su darbotvarke taip pat galite susipažinti čia: Darbotvarkę

Jei turite klausimų, kreipkitės el. paštu .

Plenarinės sesijos pranešimai
SESIJA (A) – perkančiosioms organizacijoms
SESIJA (B) – socialinės ekonomikos subjektams
PLENARINĖ SESIJA (C) – visiems dalyviams
SESIJA (D) – visiems dalyviams
Tinklaveikos sesija
Baigiamoji sesija